Gratis verzending vanaf €150,00

Aanmelden Registreren

Privacyverklaring

Bij Crossroads Cycling Culture hechten wij veel waarde aan de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beveiligen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

1.1. Crossroads Cycling Culture, gevestigd aan Daalseweg 109, 6521 GG Nijmegen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1. Crossroads Cycling Culture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

3. Doel en grondslag van de gegevensverwerking

3.1. Crossroads Cycling Culture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Crossroads Cycling Culture analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

4.1. Crossroads Cycling Culture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crossroads Cycling Culture) tussen zit.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens

5.1. Crossroads Cycling Culture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens: Bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke fiscale bewaarplicht).
 • Nieuwsbrief aanmeldingen: Bewaartermijn zolang als de klant is aangemeld voor de nieuwsbrief.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

6.1. Crossroads Cycling Culture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crossroads Cycling Culture blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

7.1. Crossroads Cycling Culture gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

7.2. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

8.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crossroads Cycling Culture en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

8.2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@crossroads-nijmegen.cc.

8.3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

9.1. Crossroads Cycling Culture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@crossroads-nijmegen.cc.

10. Contactgegevens

10.1. Crossroads Cycling Culture Daalseweg 109 6521 GG Nijmegen Nederland

E-mail: info@crossroads-nijmegen.cc

Telefoon: 024 206 4459

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02 juli 2024. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Scroll naar boven